ifep.ro

Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi

Nr. din registru pe format hârtie
Nume semnatar
Prenume semnatar

6995/2021 Atestare multiplă, 19-04-2021
Baroul Timiş

Procură numărul 50 din 2021-04-16

6999/2021 Atestare multiplă, 19-04-2021
Baroul Timiş

Procură numărul 49 din 2021-04-14

6998/2021 Atestare multiplă, 19-04-2021
Baroul Timiş

Procură numărul 48 din 2021-04-14

7005/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Brăila

Act adițional numărul 6 din 2021-04-16

7004/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Brăila

Hotărâre Adunare Generală Asociație numărul 5 din 2021-04-16

7003/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Brăila

Proces verbal numărul 4 din 2021-04-16

6997/2021 Atestare multiplă, 19-04-2021
Baroul Timiş

Antecontract de vânzare-cumpărare numărul 4 din 2021-04-19

7009/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Vâlcea

Contract numărul 4 din 2021-04-16

7008/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Vâlcea

Statut numărul 3 din 2021-04-16

7007/2021 Atestare dată act, 19-04-2021
Baroul Vâlcea

Hotărâre Adunare Generală Asociație numărul 2 din 2021-04-16