ifep.roifep.ro

Management securitate


Util

Autenticitatea optiunilor exprimate de alegător se va realiza prin utilizarea mecanismului SHA256. Astfel, pentru a avea garanția că opțiunile exprimate de alegător sunt salvate corespunzător în baza de date, alegătorul va putea verifica acest lucru, online, prin validarea amprentei SHA256 asociată opțiunilor exprimate de acesta.

Pentru efectuarea propriilor verificari privind integritatea amprentei electronice a opțiunilor exprimate, alegători pot folosi surse externe online precum SHA256 Hash Generator: https://passwordsgenerator.net/sha256-hash-generator/ , Hash Online Calculator - https://md5file.com/calculator sau pot folosi aplicații software dedicate (ex: HashCheckSetup - http://code.kliu.org/hashcheck/, http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/HashCheck-Shell-Extension.shtml).

Informații suplimentare privind Sha256 pot fi găsite la adresa: https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2

Amprenta Sha256 s-a obținut din lipirea codului de securitate, a codului codului CCBE și a pozițiilor exprimate, cu separatorul |. Exemplu de lipire CodSecuritate|CodCcbe|PozitiiVotate (264-12345AB|4000-123456789|1,2,4,6,10)