ifep.roifep.ro

Management securitate

Autenticitatea optiunilor exprimate de alegător se va realiza prin utilizarea mecanismului SHA256. Astfel, pentru a avea garanția că opțiunile exprimate de alegător sunt salvate corespunzător în baza de date, alegătorul va putea verifica acest lucru, online, prin validarea amprentei SHA256 asociată opțiunilor exprimate de acesta.

Pentru efectuarea propriilor verificari privind integritatea amprentei electronice a opțiunilor exprimate, alegători pot folosi surse externe online precum SHA256 Hash Generator:

sau pot folosi aplicații software dedicate:

Informații suplimentare privind Sha256 pot fi găsite la adresa: https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2

CodAleator: La finalul transmiterii votului, pentru fiecare votant se generează un cod aleator individual compus din minim 20 caractere ce se transmite prin SMS/email votantului. Acest cod este de tip strong password și conține litere mari, mici, cifre, caractere speciale

Amprenta Sha256 se obține prin lipirea codului de securitate, a codului codului CCBE, a codului generat aleator și a pozițiilor exprimate, cu separatorul |.

Exemplu de lipire CodSecuritate|CodCcbe|CodAleator|PozitiiVotate

301-12345AB|4000-123456789|n&&Q+Z2GvK$cQj!aPnYkC3V)[email protected]!$eQw62pva^Iq3C|1,2,4,6,10