ifep.ro

Politica de confidenţialitate

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Administratorul portalului denumit în continuare Administratorul, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest portal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Administratorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Administratorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul portalului, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

- dreptul la informare (art.12);

- dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

- dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

- dreptul de opoziţie (art.15);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

- dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Administrator în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Administratorul le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

- transmiterii de e-mailuri pentru anunţarea noutăţilor apărute pe portal cu scop de informare;

- informaţii transmise prin SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la comunicatele Administratorului;

Administratorul poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale;

Atunci când Administratorul este solicitat să furnizeze date cu caracter personal, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Administratorul poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

- realizării de rapoarte / analize;

- realizării de informari în scopuri proprii;

Utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie") sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.

Utilizăm cookie-urile pentru a face portalul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe portal. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum este utilizat portalul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile?

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).

În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi portalul.

Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa portalul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.

Mai jos aveţi câteva link-uri, care vă explică cum puteţi schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opţiuni" sau în meniul de "preferinţe" al browserului. Pentru mai multe detalii puteţi folosi şi opţiunea "ajutor" a browserului dumneavoastră.

- Cookie settings în Internet Explorer

- Cookie settings în Firefox

- Cookie settings în Chrome

- Cookie settings în Safari