ifep.ro

Dosar electronic

Dacă întâmpinați dificultăți tehnice trimiteți mail la helpdesk@ifep.ro

Perioada de încărcare a datelor a expirat


Prin continuarea navigării, vă exprimați acordul asupra folosirii datelor colectate în scopul utilizării pentru examenul de admitere în profesie, și în acord cu prevederile GDPR.

ATENȚIE: Dosarul electronic se transmite către barou doar după ce sunt parcurși toți pașii. Confirmarea transmiterii dosarului către barou, în vederea validării, se realizează prin: afișarea unui mesaj în acest sens, transmiterea unei notificări prin SMS și email.

Cererea de inscriere se va completa conform modelului publicat in regulament. Informațiile cuprinse în cerere, referitoare la depunerea documentelor în două exemplare precum și alte mențiuni ce fac referire la depunerea fizică a dosarului, vor fi avute în vedere doar de candidații ce vor promova examenul si care vor depune înscrisurile fizic la barou atunci când solicită înscrierea în tabloul avocaților. Pentru depunerea online a dosarului, urmați pașii din această pagină.

Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR în vederea scanării. Legalizarea documentelor solicitate în cererea de înscriere și/sau regulament se va face după promovarea examenului, în vederea depunerii înscrisurilor la barou pentru includerea în tabloul avocaților.

Toate documentele ce vor fi încărcate la dosarul electronic se vor scana după original sau copie legalizată (dacă este cazul), in format .pdf. Pentru obținerea fișierelor PDF recomandăm folosirea unui scaner sau a aplicației CamScanner (https://www.camscanner.com/), disponibilă pe Android sau Iphone

Documentele se scanează individual pentru fiecare document solicitat.

Diploma plus suplimentul de medii se vor scana dupa exemplarul original sau copie legalizată, dacă nu deținți originalul.

Cartea de identitate și certificatul de naștere se vor scana după original sau copie legalizată, dacă nu dețineți originalul.

Cazierul, adeverintele medicale se vor scana după original, sau copie legalizată, dacă nu dețineți originalul, așa cum au fost emise de către institutiile abilitate

Consimțământul GDPR se stabilește la încărcarea online a dosarului și poate fi actualizat în orice moment din profilul candidatului. Link-ul de acces la profilul candidatului se obține după ce se parcurg pașii necesari pentru depunerea dosarului. Opțiunea de afișare a codului sau numelui pe listele publicate se stabilește prin consimțământul GDPR.

Pentru dovada platii taxei aferente este suficientă și acoperitoare dovada in format electronic emisă de către institutia bancară (OP plus extras), dacă plata s-a efectuat prin transfer online, sau document scanat după chitanță, în cazul în care s-a efectuat depunere la casieria bancii. Informatii suplimentare despre taxa de examen gasiti pe site-ul www.inppa.ro (click aici pentru detalii)