ifep.ro

Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi

Nr. din registru pe format hârtie
Nume semnatar
Prenume semnatar

4902/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Bucureşti

Hotărâre Adunare Generală Asociație numărul 3 din 2020-02-17

4901/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Bucureşti

Anexă la Decizia Asociatului Unic numărul 2 din 2020-02-17

4952/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

Act adițional numărul 12 din 2020-02-17

4951/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

Act adițional numărul 11 din 2020-02-17

4950/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

Hotărâre Adunare Generală Asociație numărul 10 din 2020-02-17

4949/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

Proces verbal numărul 9 din 2020-02-17

4944/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Alba

Declarație numărul 4 din 2020-02-14

4948/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

CONVOCATOR numărul 8 din 2020-02-17

4947/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Vâlcea

Proces verbal numărul 7 din 2020-02-17

4943/2020 Atestare multiplă, 17-02-2020
Baroul Alba

Declarație numărul 3 din 2020-02-14